Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Euroopast Eestisse saabujatele

Alates esmaspäevast, 27. juulist tuleb Belgiast Eestisse sisenemisel jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni (kui isik reisib Eestisse perioodil 27.07-02.08.2020).

Eneseisolatsiooni peavad jääma ka inimesed, kes saabuvad Eestisse Luksemburgist (kui isik reisib Eestisse perioodil 27.07-02.08.2020).

Valitsus kiitis 28. mail heaks Eesti piiride taasavamise alates 1. juunist Euroopa riikidest saabuvatele inimestele. Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Teave riikide ja nõuete kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele 

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Eestisse reisija liikumisvabaduse piirang sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 16. See tähendab, et lähteriigis peaks nakatunuid olema 16 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma eneseisolatsiooni.

Allikas: Välisministeerium