Autojuhiloa taotlemine

Euroopa Liidu reeglite kohaselt kehtib juhiloa taotlemisel elukohajärgsuse põhimõte, mistõttu tuleb alaliselt Belgias või Luksemburgi elades Eesti juhiloa aegumisel või kaotsimineku korral tellida uus juhiluba asukohariigist. Eesti Maanteeamet uut juhiluba ei väljasta, kui taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Belgias või Luksemburgis.

Tähelepanu! Välisriigist juhiluba tellides kindlasti kontrollida Eesti rahvastikuregistrijärgset elukohta. Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada.

Välisriigis juhilubade taotlemisel võetakse aluseks Eesti juhiload. Kui Eesti juhiload on kaotatud või kehtetud, saab Eesti Transpordiamet väljastada tõendi juhtimisõiguse kohta (riigilõiv 4 eurot). Avalduse tõendi saamiseks saab esitada otse Transpordiametile või läbi  saatkonna (täiendav riigilõiv 20 eurot).

Ajutiselt välisriigis viibivatel Eesti kodanikel on võimalik välisesindustest ja aukonsulite käest juhilube kätte saada, kuid lubade vahetamise taotlused tuleb esitada Transpordiametile.