Autojuhiloa taotlemine

Euroopa Liidu reeglite kohaselt kehtib juhiloa taotlemisel elukohajärgsuse põhimõte, mistõttu tuleb alaliselt Belgias või Luksemburgi elades Eesti juhiloa aegumisel või kaotsimineku korral tellida uus juhiluba asukohariigist. Eesti Maanteeamet uut juhiluba ei väljasta, kui taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Belgias või Luksemburgis.

Tähelepanu! Välisriigist juhiluba tellides kindlasti kontrollida Eesti rahvastikuregistri-järgset elukohta. Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada.

 Välisriigis juhilubade taotlemisel võetakse aluseks Eesti juhiload. Kui Eesti juhiload on kaotatud või kehtetud, saab saatkond väljastada tõendi juhtimisoskuste kohta. Tõendi saate saatkonnast tellida posti teel, saates meile lihtvormis sooviavalduse juhtimisoskuse tõendi tellimiseks, oma passi või ID-kaardi koopia ning tasudes riigilõivu 30 eurot.

Ajutiselt välisriigis viibivatel Eesti kodanikel on võimalik välisesindustest ja aukonsulite käest juhilube kätte saada, kuid lubade vahetamise taotlused tuleb esitada Maanteeameti teenindusbüroodele.