Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks (ankeet) .

Avalduse võib esitada saatkonnale e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või tavalise allkirjaga lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia.