Perekonnaseisutoimingute kandmine Eesti rahvastikuregistrisse

Kui oled hiljuti abiellunud või sul on laps sündinud või oled oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd

  • Lapse sünnijärgsest linnavalitsusest võetud Viini 1976. aasta konventsioonile vastav (CIEC) rahvusvaheline sünnitunnistus.
  • Mõlema vanema passi või ID-kaardi koopia.

Abielu

  • Viini 1976. aasta konventsioonile vastav (CIEC) rahvusvaheline abielutunnistus.
  • Mõlema abikaasa passi või ID-kaardi koopia.

Lahutus

  • Brüssel II a määruse artiklis 39 sätestatud tõend, mille väljastab abielu lahutanud asutus.
  • Prantsuse- või hollandikeelse tõendi puhul peab dokument olema tõlgitud eesti või inglise keelde.
  • Passi või ID-kaardi koopia

 

Elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks (ankeet).

Avalduse võib esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või tavalise allkirjaga lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia.