Perekonnaseisutoimingute kandmine Eesti rahvastikuregistrisse

Kui oled hiljuti abiellunud või sul on laps sündinud või oled oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd

  • Lapse sünnijärgsest linnavalitsusest võetud Viini 1976. aasta konventsioonile vastav rahvusvaheline sünnitunnistus (tabeli kujul).
  • Mõlema vanema passi või ID-kaardi koopia

Abielu

Viini 1976. aasta konventsioonile vastav rahvusvaheline abielutunnistus (tabeli kujul).

  • Kui soovite abiellumise järgselt taotleda saatkonnas uusi isikut tõendavaid dokumente abikaasa perekonnanimega, siis tuleb konsulile esitada vabas vormis avaldus.
  • Kui soovite võtta abikaasa nime enda perekonnanimele lisaks, siis tuleb teha avaldus Eesti Perekonnaseisuametile. Ameti otsuse järgselt on võimalik tellida uued isikut tõendavad dokumendid.

Lahutus

  • Viini 1976. aasta konventsioonile vastav rahvusvaheline lahutuse tunnistus (lahutus notari juures) või
  • Brüssel II a määruse artiklis 39 sätestatud tõend, mille väljastab abielu lahutanud asutus.


Konsulil on Rahvastikuregistrisse kande tegemiseks vaja originaaldokumenti, mille
tagastame nende omanikele, kui toiming on tehtud.

Elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks (ankeet).

Avalduse võib esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või tavalise allkirjaga lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia.