Dokumentide tõlkimine ja kinnitamine

Vandetõlgid

Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge.

Vandetõlgid Eestis on leitavad Eesti Justiitsministeeriumi kodulehel.

Vandetõlgid Belgias on leitavad Belgia Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Legaliseerimine

Eesti, Belgia ja Luksemburg on ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga. Seega Eesti, Belgia ja Luksemburg avalikke dokumente ei legaliseerita.

Apostilliga kinnitamine

Dokument kinnitatakse apostilliga, kui dokumendi välja andnud riik ja riik, kus seda soovitakse kasutada, on mõlemad ühinenud nn Haagi apostilli konventsiooniga (05.10.1961). Apostill on eriline rahvusvaheliselt kasutatav avaliku dokumendi tunnistus, millega dokumendi väljaandnud riik kinnitab dokumendi ehtsust ja väljaandmise pädevust.

  • Belgia
    Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eesti avalik dokument kasutamiseks Belgias täiendavat apostilliga kinnitamist. Samuti tunnustatakse Belgias väljastatud dokumente Eestis ilma täiendavate formaalsusteta.
  • Luksemburg
    Luksemburgi ametiasutusele esitatav Eesti avalik dokument tuleb üldjuhul kinnitada apostilliga. Vaata lisa Notarite Koja kodulehelt. Samuti tuleb Luksemburgis välja antud avalik dokument Eestis kasutamiseks kinnitada apostilliga.
    NB! Apostilli kohustust ei rakendu nendele avalikele dokumentidele, mis on ära toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016 määruses (EL) 2016/1191.

Vastavalt konventsioonile ei kinnitata apostilliga riikide välisesindustes välja antud dokumente ega kaubandus- ning tollidokumente.