Eesti ja Luksemburg

Luksemburg on Eesti kindel koostööpartner Euroopa Liidus ja NATOs. Luksemburgil on eriline koht Eesti e-riigi jaoks, kuna siin asub Eest andmesaatkond, soovime veelgi tihendada koostööd e-riigi teemadel. Luksemburgis on väga aktiivne Eesti kogukond ja seltsitegevus.

Lisainfo kahepoolsete suhete kohta on välisministeeriumi veebilehel.