Tõestamistoimingud

Saatkonna Brüsselis konsul ei saa teha notariaalset tõestamisetoimingut. S.t konsul ei saa tõestada volikirju, mille sisuks olev tehing vajab notariaalset tõestamist.

Notariaalselt tõestatud volikirja tegemiseks saab pöörduda Eesti või välisriigi notari poole.

Saatkonnas Brüsselis on võimalik teha toiminguid ka kaugtõestamise teel ehk notariga videosilla vahendusel. Selle, kas konkreetse toimingu tegemine on kaugtõestamise teel võimalik, otsustab notar. Lisainfot saab Notarite Koja kodulehelt. Saatkonnas kaugtõestamise toimingu riigilõiv on 20 eurot (lisaks notaritasule).

Notariaalne/ametlik kinnitamine

Samas on konsulil õigus teha isiku taotlusel allkirja või ärakirja õigsuse, samuti dokumendi tõlke või tõlkija allkirja õiguse kinnitamisi. Selleks palume eelnevalt saata e-kiri: [email protected]