Tõendid

Perekonnasündmuste tõend

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Perekonnasündmuse tõendit saab tellida e-rahvastikuregistrist väljastamisega saatkonnas. Tõend väljastatakse eesti, inglise, prantsuse või saksa keeles.
Perekonnasündmuse tõendiga saab tõendada ka nimemuutust, aga seda on võimalik väljastada vaid eesti keeles.

E-rahvastikuregistrisse ligipääsu puudumisel saab tõendit tellida ka saatkonnast e-posti/posti teel või saatkonda kohale tulles. Tellimiseks tuleb saatkonnale esitada:

 • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
 • e-posti/posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument. Riigilõivu summa on leitav SIIT.

E-rahvastikuregistrist on võimalik tellida ka rahvusvahelist mitmekeelset CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) formaadis perekonnasündmuse tõendit (väljastatakse sünni, surma ja abielu kohta), kuid seda vaid väljastamisega Eestis.
CIEC tõendit (riigilõiv 10 eurot) on võimalik saatkonna vahendusel Eestist tellida lasta lisariigilõivu eest (20 eurot). Selleks tuleks saatkonnale esitada:

 • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
 • e-posti/posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument.

Tõend jõuab saatkonda paari nädalaga. Teavitame tõendi jõudmisest e-kirjaga.

Rahvastikuregistri väljavõte 

Rahvastikuregistri väljavõttega saab kinnitada järgmisi andmeid: perekonnanimi, eesnimi, sugu, perekonnaseis, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood (selle olemasolul), kodakondsus, endised nimed, välismaalase elamis- ja tööloa või elamisõiguse olemasolu ja tähtaeg, elukoht, sideandmed. Rahvastikuregistri väljavõtet saab tellida e-rahvastikuregistrist ja see väljastatakse eesti või inglise keeles.

E-rahvastikuregistrisse ligipääsu puudumisel saab rahvastikuregistri väljavõtet tellida saatkonnast e-posti/posti teel või saatkonda kohale tulles. Tellimiseks tuleb saatkonnale esitada:

 • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
 • e-posti/posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument. Riigilõivu summa on leitav SIIT.

Abieluvõime tõend / partnerlussuhte registreerimise võime tõend

Abieluvõime tõendit (pr k. Certificat de Coutume, hol k. Wetscertificaat) saab tellida saatkonnast e-posti/posti teel või saatkonda kohale tulles. Abieluvõime tõendi saab väljastada eesti, inglise või prantsuse keeles. Saatkonnale tuleb esitada:

 • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga;
 • mõlema inimese ID-kaardi või passi koopia;
 • e-posti/posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument. Riigilõivu summa on leitav SIIT.


Karistusregistri väljavõte

Karistusregistri väljavõte tuleb esmalt tellida Karistusregistrist. Kuna väljavõte on eesti keeles, siis tuleks see lasta välisriigis kasutamiseks vandetõlgil tõlkida.

Konsul saab väljastada väljavõtte põhjal konsulile teadaolevate asjaolude tõendi.
Lisaks tuleb esitada:

 • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
 • e-posti/posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument. Riigilõivu summa on leitav SIIT.

Konsuli tõendid 

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta inglise või prantsuse keeles tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele.

Konsul võib tõendada ka nt juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse olemasolu või selle puudumist vms. Lisainformatsiooni saamiseks võtke saatkonnaga ühendust.