Tõendid

Perekonnasündmuste tõend

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Perekonnasündmuse tõendit saab tellida e-rahvastikuregistrist. Tõend väljastatakse inglise, prantsuse või saksa keeles. Tõendit saab tellida ka saatkonnast e-posti/posti teel või saatkonda kohale tulles. Selleks tuleb esitada järgnev avaldus. E-posti teel tellides tuleb avaldus digitaalselt allkirjastada. Posti teel tellides tuleb avaldusele lisada passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivu summa on leitav siit.

Rahvastikuregistri väljavõte 

Rahvastikuregistri väljavõttega saab kinnitada järgmisi andmeid: perekonnanimi, eesnimi, sugu, perekonnaseis, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood (selle olemasolul), kodakondsus, endised nimed, välismaalase elamis- ja tööloa või elamisõiguse olemasolu ja tähtaeg, elukoht, sideandmed.

Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik tellida saatkonnast. Saatkonnast tellides tuleb esitada e-posti või posti teel avaldus. Posti teel tellides tuleb avaldusele lisada passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivu summa on leitav SIIT.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta inglise või prantsuse keeles tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele.

–     Abieluvõime tõend
Abieluvõime tõendit (pr k. Certificat de Coutume, hol k. Wetscertificaat) saab tellida saatkonnas kohapeal, e-posti teel või tavapostiga. Saatkonnale tuleb esitada:

  • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
  • posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument.


–    Partnerlussuhte registreerimise võime tõend
Partnerlussuhte registreerimiseks saab konsul väljastada perekonnaseisu kinnitava tõendi. Selleks tuleb esitada:

  • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
  • posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument.


Karistusregistri väljavõte
Karistusregistri väljavõte tuleb esmalt tellida Karistusregistrist. Kuna väljavõte on eesti keeles, siis saab konsul seejärel väljastada väljavõtte põhjal konsulile teadaolevate asjaolude tõendi.

Lisaks tuleb esitada:

  • avaldus digitaalselt allkirjastatult või tavalise allkirjaga (viimasel juhul lisades avaldusele passi või ID-kaardi koopia);
  • posti teel tellides riigilõivu tasumist tõestav dokument.

Konsul võib tõendada ka muud nt juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse olemasolu või selle puudumist vms. Lisainformatsiooni saamiseks võtke saatkonnaga ühendust.