Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

ID-kaarti saab taotleda posti teel või internetis iseteeninduskeskkonnas

Passi saab taotleda posti või e-posti teel Politsei- ja Piirivalveametist või iseteeninduskeskkonnas:

  • kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat (või kui oled käinud saatkonnas sõrmejägi andmas taotlust esitamata);
  • kui dokumenti taotletakse alla 12-aastasele lapsele.

Saatkonnast isikut tõendavate dokumentide tellimiseks tuleb pöörduda isiklikult saatkonda. Konsulaarvastuvõtu aja saab valida SIIN

Kiirkorras ei ole saatkonna kaudu ega posti teel võimalik dokumente taotleda. Seda saab teha vaid Eestis.

Taotlemine

Saatkonnas dokumente taotledes esitatakse:

  • vormikohane taotlus;
  • vormikohane foto, mis tuleb saata Politsei- ja Piirivalveametile digitaalselt aadressile ppa@politsei.ee (E-kirja on oluline märkida taotleja nimi ning isikukood/sünniaeg);
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument (või tasuda riigilõiv kaardiga kohapeal);
  • vajadusel lisadokumendid (sünnitõend või nime muutumist tõendav dokument).

Taotluse staatust on võimalik jälgida siit

Dokumentide saatkonda saabumisel teavitatakse sellest taotlejat e-posti teel.

Uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda umbes kuu aja jooksul.

Iga vähemalt 12-aastane laps peab passi taotlemiseks tulema konsuli vastuvõtule, et anda sõrmejäljed. Alla 12-aastane laps ei pea kohale tulema.

Alla 15-aastase lapse eest allkirjastavad ja esitavad taotluse lapsevanemad (või muud seadusjärgsed esindajad).  Alates 15-ndast eluaastast võib laps taotleda isikut tõendavat dokumenti ka iseseisvalt ning peab tulema dokumendi kätte saamiseks isiklikult kohale.

Vähemalt 15-aastane noor peab andma taotluse allkirjaväljale allkirjanäidise. 7 kuni 14-aastane laps võib allkirjanäidise kirjutada, kuid see ei ole kohustuslik.

Esmakordse isikut tõendava dokumendi tellimine

Lapsele esmakordse dokumendi taotlemisel esitatakse lisaks:

  • lapse sünnijärgsest linnavalitsusest võetud Viini 1976. aasta konventsioonile vastav rahvusvaheline sünnitunnistus (tabeli kujul);
  • teise lapsevanema kirjalik nõusolek ja passi koopia, kui lapse teine vanem ei ole Eesti kodanik (ainult üks vanematest saab taotluse esitada juhul, kui ta esitab ainuhooldusõigust tõendava dokumendi);
  • lisataotlus

Isikut tõendava dokumendi väljastamine

Sobiva väljastuskoha (Eestis või välismaal) saab valida passi või ID-kaardi taotlemisel märkides selle taotlusankeedile. Passi saavad väljastada ka kõik aukonsulid. ID-kaarte saavad väljastada vaid osad aukonsulid. Nende loetelu on leitav siin.

Alates 15-ndast eluaastast peab laps tulema dokumendi kätte saamiseks isiklikult kohale.

Dokument väljastatakse taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (volituse ankeet).