Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

Passi ja/või ID-kaarti saab taotleda posti teel Politsei- ja Piirivalveametist või internetis PPA iseteeninduskeskkonnas.

Passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb anda sõrmejäljed, kui sõrmejälgede eelmisest andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat. Ilma taotlust esitamata saab sõrmejälgi anda konsuli juures riigilõivuvabalt. Sellisel juhul peab taotluse esitama PPA Iseteeninduses.

Saatkonnast isikut tõendavate dokumentide tellimiseks tuleb pöörduda isiklikult saatkonda. Konsulaarvastuvõtu aja saab valida SIIN.

Kiirkorras ei ole saatkonna kaudu ega posti teel võimalik dokumente taotleda. Seda saab teha vaid Eestis.

Saatkonnas dokumente taotledes esitatakse:

  • vormikohane taotlus;
  • vormikohane foto, mis tuleb saata Politsei- ja Piirivalveametile digitaalselt aadressile [email protected] (E-kirja on oluline märkida taotleja nimi ning isikukood/sünniaeg);
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument (või tasuda riigilõiv kaardiga kohapeal);
  • vajadusel lisadokumendid (sünnitõend või nime muutumist tõendav dokument).

Iga vähemalt 12-aastane laps peab dokumendi taotlemiseks tulema konsuli vastuvõtule, et anda sõrmejäljed. Alla 12-aastane laps ei pea kohale tulema.

Alla 15-aastase lapse eest allkirjastavad ja esitavad taotluse lapsevanemad (või muud seadusjärgsed esindajad). Alates 15ndast eluaastast võib laps taotleda isikut tõendavat dokumenti ka iseseisvalt. Vähemalt 15-aastane noor peab andma taotluse allkirjaväljale allkirjanäidise. 7- kuni 14-aastane laps võib allkirjanäidise kirjutada, kuid see ei ole kohustuslik.

Taotluse staatust on võimalik jälgida siit. Uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda umbes kuu aja jooksul. Dokumentide saatkonda saabumisel teavitatakse sellest taotlejat e-posti teel.

Esmakordse isikut tõendava dokumendi tellimine

Lapsele esmakordse dokumendi taotlemisel esitatakse lisaks:

  • lapse sünnijärgsest linnavalitsusest võetud Viini 1976. aasta konventsioonile vastav rahvusvaheline sünnitunnistus (tabeli kujul);
  • teise lapsevanema kirjalik nõusolek ja passi koopia, kui lapse teine vanem ei ole Eesti kodanik (ainult üks vanematest saab taotluse esitada juhul, kui ta esitab ainuhooldusõigust tõendava dokumendi);
  • lisataotlus


Isikut tõendava dokumendi väljastamine

Sobiva väljastuskoha (Eestis või välismaal) saab valida passi või ID-kaardi taotlemisel märkides selle taotlusankeedile. Passi saavad väljastada ka kõik aukonsulid. ID-kaarte saavad väljastada vaid osad aukonsulid: Belgias aukonsul Antwerpenis ja Luksemburgis aukonsul Luxembourgis.

Välisriigis viibides on võimalik pass kätte saada ka kulleriga. Kulleriga kättesaamise võimaluse saad valida passi taotlemisel ning kui passi väljaandmise osas tehakse positiivne otsus, saadetakse sulle e-posti aadressile täpne juhis, kuidas kullerteenust vormistada. Kulleriteenuse hinnakiri.

Alates 15-ndast eluaastast peab laps tulema dokumendi kätte saamiseks isiklikult kohale (kui dokumenti tellides ei ole vormistatud volitust). Dokument väljastatakse taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Uued ID-kaardi PIN ja PUK koodid 

Saatkonnas on võimalik tellida ID-kaardile uued PIN ja PUK koodid. Selleks tuleb

  • broneerida saatkonnas vastuvõtu aeg SIIN (palume valida korduva passi/ID kaardi taotlemise teenus);
  • võtta vastuvõtule kaasa ID-kaart;
  • tasuda kohapeal kaardiga riigilõiv 20 eurot.

NB! ID-kaartidele, mis on väljastatud aastatel 2014-2018 ja mille sertifikaate ei ole uuendatud enne 31. märtsi 2018, ei saa uusi PIN ja PUK koode tellida.