Riigilõivud ja riigilõivu tasumine

Saatkonnas kohapeal saab riigilõivu tasuda pangakaardiga.

Eesti suursaatkonna Brüsselis pangarekvisiidid:

Saaja: Embassy of Estonia
Pank: ING
IBAN: BE65310108359796

BIC: BBRUBEBB

NB! Riigilõivu tasumisel saatkonna pangaarvele tuleb maksekorraldusel selgituseks märkida konsulaarteenust taotleva isiku nimi ja soovitud konsulaarteenuse nimetus.

Konsulaarteenuste riigilõivud

Riigilõivude määrad eurodes vastavalt riigilõivuseadusele (§ 8 lg 1, § 9 lg 1).

Eesti passi või ID-kaardi taotluse edastamine

NB! Kui tellite passi või ID-kaardi Politsei- ja Piirivalveameti Iseteeninduskeskkonnas, siis kehtivad Eesti riigilõivud. Vaata lähemalt SIIT.

Täiskasvanu Alla 15-aastasele lapsele,
Eesti pensioniealisele ja keskmise/raske/sügava puudega isikud
Pass 60 eurot 20 eurot
ID kaart 50 eurot 10 eurot
Pass ja ID kaart koos 80 eurot 25 eurot
Perekonnasündmuse tõend (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus)
Rahvastikuregistri väljavõte
20 eurot
Konsulile teadaolevate asjaolude tõend (kodakondsuse, perekonnaseisu,
valimisõiguse, abiellumise takistuste puudumise jne kohta)
30 eurot
Notariaalne kinnitamine (nt allkirja, ärakirja, tõlke õigsuse jne) 30 eurot
Ametlik kinnitamine (dokument Eesti riigiasutusele) tasuta