Riigilõivud ja riigilõivu tasumine

Saatkonnas kohapeal saab riigilõivu tasuda pangakaardiga.

Eesti Suursaatkonna Brüsselis pangarekvisiidid ülekande tegemiseks:

Saaja: Embassy of Estonia
Pank: ING
IBAN: BE65310108359796

BIC: BBRUBEBB

NB! Riigilõivu tasumisel saatkonna pangaarvele tuleb maksekorraldusel selgituseks märkida konsulaarteenust taotleva isiku nimi ja soovitud konsulaarteenuse nimetus.

Konsulaarteenuste riigilõivud

Riigilõivude määrad eurodes vastavalt riigilõivuseadusele (§ 8 lg 1, § 9 lg 1).

 

Eesti passi või ID-kaardi taotluse edastamine

NB! Alates 06.01.2020 kehtivad isikut tõendavate dokumentide tellimisel uued riigilõivud.
Vaata uute riigilõivude tabelit SIIT

Perekonnasündmuse tõend (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) 20 eurot
Rahvastikuregistri väljavõte 20 eurot
Konsulile teadaolevate asjaolude tõend (kodakondsuse, perekonnaseisu,
valimisõiguse, abiellumise takistuste puudumise jne kohta)
30 eurot
Notariaalne kinnitamine (nt allkirja, ärakirja, tõlke õigsuse jne) 30 eurot
Ametlik kinnitamine (dokument Eesti riigiasutusele) tasuta
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumenti kaotuse
või varguse korral
20 eurot
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumendi aegumise
korral
100 eurot