Riigilõivud ja riigilõivu tasumine

Konsulaarteenuste riigilõivud
Riigilõivude määrad eurodes vastavalt riigilõivuseadusele (§ 8 lg 1, § 9 lg 1).

Saatkonnas kohapeal saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.

Pangarekvisiidid riigilõivu ülekande tegemiseks:

Saaja: Permanent Representation of Estonia to the European Union
Pank: ING
IBAN: BE02310123214540
BIC: BBRUBEBB

NB! Riigilõivu tasumisel pangaarvele tuleb maksekorraldusel selgituseks märkida konsulaarteenust taotleva isiku nimi ja soovitud konsulaarteenuse nimetus.

Eesti passi või ID-kaardi taotlemine (riigilõivu suurus sõltub tellimise ja väljastamise kohast) Riigilõivud
Perekonnasündmuse tõend (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) 20 eurot
Rahvastikuregistri väljavõte 20 eurot
Abieluvõimetõend 20 eurot
Konsulile teadaolevate asjaolude tõend (kodakondsuse, perekonnaseisu,
valimisõiguse jne kohta)
30 eurot
Dokumendi edastamine (Eesti riigiasutusele) 20 eurot
Ametlik kinnitamine (dokument Eesti riigiasutusele) tasuta
Notariaalne kinnitamine (nt allkirja, ärakirja, tõlke õigsuse jne) 30 eurot
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumendi kaotuse
või varguse korral
20 eurot
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumendi aegumise
korral
100 eurot