Riigilõivud ja riigilõivu tasumine

Konsulaarteenuste riigilõivud
Riigilõivude määrad eurodes vastavalt riigilõivuseadusele (§ 8 lg 1, § 9 lg 1).

Saatkonnas kohapeal saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.

Pangarekvisiidid riigilõivu ülekande tegemiseks:

Saaja: Permanent Representation of Estonia to the European Union
Pank: ING
IBAN: BE02310123214540
BIC: BBRUBEBB

NB! Riigilõivu tasumisel pangaarvele tuleb maksekorraldusel selgituseks märkida konsulaarteenust taotleva isiku nimi ja soovitud konsulaarteenuse nimetus.

Eesti passi või ID-kaardi taotlemine
Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui ka kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada. Vaata Eesti passi ja/või ID kaardi taotluse edastamise riigilõivusid SIIN

Perekonnasündmuse tõend (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus)
Abieluvõimetõend
20 eurot
Rahvastikuregistri väljavõte 20 eurot
Konsulile teadaolevate asjaolude tõend (kodakondsuse, perekonnaseisu,
valimisõiguse jne kohta)
30 eurot
Notariaalne kinnitamine (nt allkirja, ärakirja, tõlke õigsuse jne) 30 eurot
Ametlik kinnitamine (dokument Eesti riigiasutusele) tasuta
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumenti kaotuse
või varguse korral
20 eurot
Tagasipöördumistõend või -luba isikut tõendava dokumendi aegumise
korral
100 eurot