Koroonaviiruse vastased meetmed ja reisimine Belgiasse

Alates 12. augustist on maski kandmine kõigil üle 12-aastastel inimestel terves Brüsseli regioonis kohustuslik. Lisainfo erandite kohta Visit Brussels kodulehel.

Alates 1. augustist on enne Belgiasse saabumist kohustuslik täita Passenger Locator Form. Vorm on saadaval ja täidetav internetis: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Info Belgiasse saabumise kohta riikide kaupa on üleval Belgia välisministeeriumi kodulehel.

Alates kolmapäevast, 29. juulist kehtivad Belgias järgmised koroonavastased lisameetmed:

  • Sotsiaalseid kontakte tuleb vähendada viie isikuni leibkonna kohta (arvesse ei lähe vaid alla 12-aastased lapsed). Need viis isikut peavad nelja nädala jooksul samaks jääma.
  •  Perekondlikel kogunemistel võib osaleda makismaalselt 10 inimest (arvesse ei lähe alla 12-aastased lapsed).
  • Avalikel üritustel osalejate maksimaalset arvu vähendakse poole võrra: siseruumides toimuval üritusel võib osaleda kuni 100 inimest ja vabaõhuüritusel kuni 200 inimest.
  • Kaugtöö on tungivalt soovituslik.
  • Poes tohib käia üksi korraga kuni 30 minutit.

Kirjeldatud meetmed kehtivad vähemalt kuni augusti lõpuni. Uudised ja värske info koroonaviiruse leviku kohta on üleval veebilehel info-coronavirus.be.