Reisimine Eestist Belgiasse

Alates 27. jaanuarist kuni 18. aprillini on keelustatud igasugune mittehädavajalik reisimine Belgiasse ja Belgiast välja. Piirangust on vabastatud 6 kategooriat sõite:

  • tööalased lähetused (business trips). Vt Reisimine töötamise eesmärgil;
  • piiriülesed töötajad, saavad piiri ületada ilma karantiinita kui tööle käik/lähetus on vähem kui 48h;
  • humanitaaralased vajadused, nt eakate, puuetega inimeste abistamine ja külastamine, meditsiiniliste teenuste osutamine välisriigis;
  • õpingutest osavõtt, seda nii õpilastele, tudengitele, praktikantidele nende õpingute raames;
  • perega seotud hädavajalikud sõidud nt abikaasa, partneri külastamine, kui ei elata ühe katuse all; samuti pulma, matusele sõit;
  • muu oluline nt kolimine.

Eelnevalt nimetatud põhjustel riiki sisenejal peab olema täidetud peale PLF vormi (vt allpool) ka lisadeklaratsioon (declaration on honour) ja kaasas deklaratsiooni toetavad dokumendid.

Loe valitsuse otsuse kohta lähemalt info-coronavirus.be kodulehelt.

Belgia on jaotanud riigid nakkuse leviku järgi rohelisteks (võib reisida), oranžideks (soovitatav on olla ettevaatlik) ja punasteks (reisimine tungivalt mitte soovitatud). Lisainfo Belgia välisministeeriumi kodulehel. Alates 13. novembrist 2020 on Belgia liigitanud Eesti punasesse tsooni.

Passenger Locator Form (PLF)

48 tundi enne Belgiasse saabumist on kõigil, kes saabuvad lennuki või laevaga, kohustus täita Passenger Locator Form. Vorm on saadaval ja täidetav internetis: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-formVormi ei ole vaja täita neil, kes saabuvad maantee kaudu ja jäävad Belgiasse vähemaks kui 48h, nt riiki transiidina läbijad.

PLF täitmata jätmine ja testide tähtaegselt mitte tegemine toob kaasa 250 eurose trahvi.

Karantiin ja testimine

Alates 25. detsembrist 2020 tuleb mitte-residentidel Belgiasse sisenemiseks esitada negatiivse koroonatesti tõend. Test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72h enne reisi. Testi tulemus tuleb esitada kõigil mitte-residentidel, kes läbivad Belgiat transiidina, kas lennukiga, laevaga, rongiga või bussiga. Kui sõidate läbi Belgia autoga, siis ei ole vaja testi esitada juhul, kui jääte riiki vähemaks kui 48h. Teine test tuleb teha seitsme päeva pärast.

Belgia residendid, kes on viibinud punases tsoonis üle 48 tunni, peavad saabudes tegema testi esimesel ja seitsmendal päeval. Alates 2. jaanuarist saadetakse saabujatele sms, millega on võimalik minna testimiskekusse testima. Testi on võimalik teha ka Brüsseli ja Charleroi lennujaamas ning Brussels-Midi rongijaamas.

Karantiinikohustus otsustatakse PLF vormi vastuste põhjal. Kui reisija saab SMSi, on karantiin kohustuslik ning selle üle on järelevalve. Eneseisolatsiooni lõpetab seitsmendal päeval tehtud negatiivse tulemusega test. Positiivse SARS-COV-2 testi tulemusel tuleb jääda koju isolatsiooni vähemalt 10-ks päevaks.

Covid-19 testi teha ka perearsti suunamiseta. Testimiskeskustes Brüsselis on interaktiivsel kaardil märgitud sinisega.

Reisimine töötamise eesmärgil

Alates 4. jaanuarist eristab Belgia töö- ja erareisi. Töötaja enam kuni 48h kestvate tööreiside puhul tuleb Belgia tööandjal, kliendil või Belgias tegutseval rahvusvahelisel organisatsioonil täita BTA (Business Travel Abroad) vorm: https://bta.belgium.be/en.  Täidetud vorm genereerib numbri, mis tuleb töötajal sisestada enne reisi täidetavasse PLFi (Passenger Location Form). Oluline on tähele panna, et tööreisi registreerimine ei vabasta Belgia residente ega mitte-residente covid-19 testimise nõudest.

Belgia võimud on teatanud tugevdatud kontrollist ankeedi Passenger Locator Form ja mitteresidentide puhul negatiivse testi olemasolu üle.

Lisainfo Belgiast välja reisimise ja saabumise kohta riikide kaupa on leitav Belgia välisministeeriumi kodulehel.

Teavet karantiinikohustuse ning koroonavastaste meetmete kohta Belgias leiab infolehelt Info-coronavirus.be.