Kehtivad piirangud Belgias koroonaviiruse leviku vastu

Tänu epideemia olukorra soodsale arengule otsustas Belgia Julgeolekunõukogu alates 01. juulist alustada piirandute leevendamise 4. etapiga.

Endiselt kehtib reegel järgida hügieenimeetmeid, pidada kinni distantsi hoidmise nõudest ning eelistatuks jäävad kokkusaamised vabas õhus. Loe lähemalt neljanda etapi kohta info-coronavirus.be veebilehelt.

Peaaegu kõik vaba aja veetmise ja meelelahutusasutused on avatud tingimusel, et kinni peetakse distantsi hoidmise ning vajalike hügieenimeetmete nõudest.

Valitsuse otsusega on Belgias maski kandmine kõigil (v.a alla 12-aastastel lastel ja inimestel, kelle tervislik seisund ei võimalda maski kanda) 11. juulist kohustuslik avalikes ruumides nagu pood, kaubanduskeskus, kino, muuseum, raamatukogu, teater, konverentsisaal või kirik. Maski kandmise kohustus ühistranspordis on valitsuse poolt kehtestatud juba eelnevalt.

Tutvu täieliku ülevaatega kehtivatest piirangutest Belgias info-coronavirus.be veebilehelt SIIN.

Reisimine

Lubatud on siseturism ehk riigisiseselt on võimalik reisida üheks või mitmeks päevaks.

15. juunil avas Belgia riigipiiri reisimiseks Euroopa Liidu sees. Sealhulgas on võimalik sõita ka Ühendkuningriiki, Šveitsi, Liechtensteini, Islandile ja Norrasse. Tähele tuleb aga panna reisisihtkoha kehtestatud reegleid riiki sisenemiseks. Teave Belgiast välja ja tagasi Belgiasse reisimise kohta on leitav Belgia Välisministeeriumi kodulehel SIIN.