Reisimine Belgiast või Luksemburgist Eestisse

Kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mida loetakse koroonaviiruse suure leviku tõttu riskiriigiks, on kohustatud oma liikumisvabadust piirama.

Liikumisvabaduse piirang tähendab seda, et inimene on 10 päeva alates Eestisse saabumisest kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil.

Alates reedest, 15. jaanuarist kehtib Eestisse saabumisel eneseisolatsiooni aja lühendamiseks uus kord:
1) inimesed, kes ei soovi olla 10 päeva pärast Eestisse saabumist eneseisolatsioonis, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

2) Inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimest testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed.

Isolatsiooni lühendamise alusena arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/.

Belgia ja Luksemburg on viiruse suure leviku tõttu riskiriigid. Nakatumise statistika nendes riikides on leitav Välisministeeriumi kodulehel. Riikide viiruse leviku nimekirja Välisministeeriumi kodulehel uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

Alates 02. veebruarist on eneseisolatsioonist ja testimisest vabastatud reisija, kes on viimase kuue kuu jooksul covid-19 läbi põdenud või vaktsineeritud. Piiriületaja esitab vastava tõendi. Lisainfo Välisminitseeriumi kodulehel.

Eestisse reisija peab ära täitma piiriületaja tervisedeklaratsiooni, mida saab elektrooniliselt täita juba 24h enne Eestisse reisimist. 

Täielik teave riikide ja nõuete kohta Euroopast ja mujalt saabujatele asub Välisministeeriumi lehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele 

Allikas: Välisministeerium